icon Free money!
Khuyến mãi & Tiền thưởng icon
Ứng dụng Đối với Windows

Chính sách bảo mật

Bình luận

Nếu khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được chỉ định trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và dữ liệu tác nhân người dùng của trình duyệt nhằm mục đích xác định thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (“hash”) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác định xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách quyền riêng tư của Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/ . Sau khi nhận xét được phê duyệt, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh nhận xét của bạn.

Tệp phương tiện

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký và tải ảnh lên trang web, bạn có thể muốn tránh tải lên hình ảnh có siêu dữ liệu EXIF vì chúng có thể chứa dữ liệu vị trí GPS của bạn. Khách truy cập có thể trích xuất thông tin này bằng cách tải xuống hình ảnh từ trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể bao gồm việc lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Điều này được thực hiện để thuận tiện cho bạn để không điền lại dữ liệu khi bình luận lại. Những cookie này được lưu trữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào đó, chúng tôi sẽ cài đặt cookie tạm thời để xác định sự hỗ trợ của trình duyệt của bạn đối với cookie, cookie không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và sẽ bị xóa khi trình duyệt của bạn đóng.

Khi đăng nhập vào tài khoản, chúng tôi cũng cài đặt nhiều cookie với chi tiết đăng nhập và cài đặt màn hình. Cookie đăng nhập được lưu trữ trong hai ngày, cookie có cài đặt màn hình trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn Remember Me, dữ liệu đăng nhập sẽ được lưu trữ trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Khi chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt, nó không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ chứa ID của mục nhập bạn đã chỉnh sửa và hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung của các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.), nội dung đó hoạt động như thể khách truy cập đang truy cập một trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, triển khai theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng, bao gồm theo dõi tương tác nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi đã lưu trữ dữ liệu của bạn bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, bản thân nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này được thực hiện để tự động xác định và phê duyệt các nhận xét tiếp theo, thay vì đặt chúng vào hàng đợi để phê duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trên hồ sơ của h. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của họ khỏi hồ sơ bất cứ lúc nào (ngoại trừ tên người dùng). Ban quản trị website cũng có thể xem và thay đổi thông tin này.

Dữ liệu cá nhân

Nếu bạn có tài khoản trên trang web hoặc nếu bạn để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu xuất tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn, bao gồm cả dữ liệu bạn cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu này, điều này không bao gồm dữ liệu mà chúng tôi được yêu cầu lưu trữ cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Ai xử lý dữ liệu của bạn

Nhận xét của người dùng có thể được kiểm tra bằng dịch vụ phát hiện thư rác tự động.